Documentele educatoarei

DOCUMENTELE EDUCATOAREI

– PROGRAMA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE

– CATALOGUL GRUPEI

 • completat corect
 • nume, prenume copil
 • data nasterii
 • centralizator prezenta
 • mentiuni de miscare a copiilor pe parcursul anului scolar
 • vizat de director
 • numerotarea paginilor cu stampila directorului – document juridic

– CAIETUL EDUCATOAREI

 1. Caracterizarea grupei
  1. scurta prezentare a grupei
  2. constatari asupra dezvoltarii copiilor in urma evaluarilor initiale
  3. masuri ameliorative dupa caz
 2. Catalog
  1. completat corect cu datele fiecarui copil
  2. inregistrarea rezultatelor obtinute in urma evaluarilor
 3. Registrul de inscriere si evidenta a copiilor
 4. Obiective de referinta
  1. completate conform particularitatilor de varsta
  2. pe domenii de activitate
 5. Schema orara
  1. completata corect – corespunde planului de invatamant si nivelelor de varsta
 6. Optionalul
  1. planificarea aprobata de inspectorul de specialitate
  2. echipa care realizeaza optionalul
  3. programa
  4. inregistrarea optionalului la varianta de orar
 7. Orar
  1. variante de orar
 8. Planificarea
  1. 15-30 sep – testarile initiale – fara acordarea de calificative
  2. respectarea structurii planificarii
  3. obiective prioritare
  4. tema, tipul de activitate (predare, verificare)
  5. jocurile liber alese – sectoarele + tema
  6. 3 sectoare zilnic (“Biblioteca” se planifica zilnic)
  7. tema (respectarea numarului pe nivel si pe saptamana)
  8. activitatea metodica (studiul individual – tema si publicatia; confectionarea de material didactic – trecut concret pe activitati)
  9. activitatea cu parintii (planificata, proiecte didactice, tema proiectelor pentru grupa la care se lucreaza, realizarea de parteneriate si contracte de colaborare)
  10. activitatea cu scoala – grupa mare, pregatitoare

– DOCUMENTELE DE EVALUARE A COPIILOR

 • evaluare initiala (portofoliu cu: obiective, itemi de evaluare, interpretare, masuri ameliorative)
 • portofoliile copiilor
 • portofoliile de proiect (harti, albume, etc)
 • fisa psihopedagogica a fiecarui copil la sfarsit de ciclu prescolar (evolutia scolara, nivelul de evaluare didactica si de pregatire al prescolarilor in vederea integrarii cu success in ciclul primar)

– FISA DE EVIDENTA A PERFECTIONARII

 • inregistrarea praticiparii la diverse actiuni metodice – avizate de responsabilul comisiei metodice din gradinita)

– DOCUMENTELE COMITETULUI DE PARINTI

 • tematica sedintelor (cu data / responsabili / material prezentat)
 • procese verbale de la sedinte, cat mai documentate si cu nr de participanti
 • procese verbale pentru donatii si sponsorizari (facturi)
 • contracte de parteneriat cu parintii pe tematica variata

– PORTOFOLIUL EDUCATOAREI

 • scurtă prezentare individuală (CV european sau portofoliu personal pentru dezvoltare profesională)
 • planificari anuale/semestriale
 • proiectarea activităţii pe unităţi de învăţare (cu adnotări, observaţii, comentarii);
 • proiecte didactice model pentru cât mai multe categorii de activităţi
 • proiecte didactice – zilnic (debutantele)
 • exemplare de instrumente de evaluare (teste de evaluare, de progres, etc.) cu interpretarea şi analiza semnificaţiei rezultatelor acestora;
 • listă cu lucrări personale (comunicări ştiinţifice, publicaţii etc.)
 • fişă care urmăreşte inspecţia la clasă (după modelul: nr, data, tip inspectie, cine a efectuat inspectia, calificativ, observatii/recomandari)
 • documentele justificative privind implicare in derularea unor parteneriate, colaborarii, perfectionare si desfasurarea unor activitati deosebite
 • portofoliul responsabilului cu activitatile educative si extracurriculare (procese verbale, fotografii, etc)
 • parteneriate cu unitatile scolare din sector, din municipiu si din tara, cu specificarea tematicii si actiunilor ce se vor desfasura
 • participarea la concursuri si simpozioane (tematica / cine participa / rezultate cu documente justificative)
 • excursii si vizite (plan de excursie / obiective / participanti / tematica / responsabili)
 • spectacole (protocoale de colaborare pe an scolar cu obiective / participanti / tematica / responsabili)
 • diverse materiale de specialitate